image

Ústecký deník 30. 6. Vít Lukáš

02.07.2014
DOTAZ:

Minulý týden radní měli vyhlásit výběrové řízení na dodavatele nábřeží Střekov. Rád bych se k tomu zeptal:
Již bylo vyhlášené a do kdy je termín?
Jaká je odhadovaná cena zakázky?
Co město bude po zhotoviteli chtít postavit?
Děkuji

ODPOVĚĎ:

Vyjádření ORM:
Protože se jedná o zakázku v režimu zákona, bylo odesláno do úředního věstníku oznámení předběžných informací 25. 6. 2014 (lhůta 30 dnů).
Po této lhůtě je možné je možné odeslat oznámení o zakázce se lhůtou podání nabídek do 22 dnů v otevřeném řízení (§ 39 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění).
Předpokládaná cena činí 13 mil. Kč bez DPH.
Dle projektové dokumentace má být řešen rozvoj a doplnění rekreačních aktivit v úseku mezi mosty E. Beneše a železničním mostem
Vybudování 3 vyhlídkových sedacích tribun ve svahu k ulici Střekovské nábřeží
Vybudování nového dětského hřiště vedle železničního mostu a lezecké stěny
Vybudování kamenných ploch do řečiště umožňující chůzi a krmení vodních ptáků
Vybudování a zlepšení vzhledu okraje řečiště plochami kulatých kamenů velikosti 200 – 400 mm
Oprava chodníků vedoucích k cyklostezce u mostu E. Beneše
Nový chodník s barevnými plochami pro posezení
Nové další osvětlení svahu nad cyklostezkou a cyklostezky
Doplnění výsadby zeleně a to v horní části doplnění lipové aleje, na svahu výsadba různých vysokých trav a v dolní části u cyklostezky výsadba jilmů
Doplnění sedacího mobiliáře do prostoru kolem cyklostezky
Nový mobiliář na novém chodníku a dětském hřišti