image

Dotaz MF Dnes 11. 3. 2011 15:58: Lucie Chlebná

14.03.2011
Zdravím a prosím o odpovědi k dotazům ohledně chystaného rozšíření varovného systému obyvatelstva.
1. Jak tento systém funguje v současnosti a jak by měl fungovat po rozšíření?
2. Co samotné rozšíření systému obnáší, co bude potřeba postavit či nainstalovat?
3. Kolik bude rozšíření systému stát?
4. Odkud tyto peníze půjdou?
5. Kdy se bude rozšíření varovného systému realizovat?
6. Proč se město rozhodlo systém rozšířit?

Odpověď 14. 3. 2011
Dobrý den
Ad 1)
Varovný a informační systém obyvatelstva (VISO) – bezdrátový „městský rozhlas“, který slouží k informování obyvatel města UL o závažných událostech, které mohou ohrozit jejich životy, zdraví, majetek, případně mohou výrazně ovlivnit jejich život ve městě (např. omezení dopravy během povodní…)

Současný stav
VISO pokrývá obydlené území města Ústí nad Labem ležící v zóně havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie (realizace v r.2004) a v současnosti se skládá z následujících částí, které lze ovládat nezávisle na sobě:
• 182 hlásiče s reproduktory na sloupech veřejného osvětlení (VO), případně na sloupech nízkého napětí (NN)
• 4 elektronické (mluvící) sirény hasičské záchranné služby (HZS) - umístěné na Spolku, na budově ZŠ Anežky České, na budově Policie ČR na Masarykově ulici, na obchodním domě Labe
• domácí přijímače VISO (umístěné hlavně ve školách apod.)
• GSM brána pro odesílání SMS zpráv na vybrané uživatele (vedení města, členové Bezpečnostní rady města…)
Vysílací pracoviště VISO je na operačním středisku městské policie v budově Magistrátu, odkud je také ovládáno – nepřetržitý provoz. V případě spuštění sirén Krajským operačním a informačním střediskem HZS bude tón sirén znít ve všech částech VISO včetně domácích přijímačů. Hlášení z HZS má absolutní přednost.
Rozšíření – vybudování systému v obydlených částech města UL ležících v záplavovém území řeky Labe – jedná se o části Vaňov, Svádov, Brná

Ad 2)
VISO bude rozšířeno o 54 hlásičů se 133 reproduktory, které opět budou instalovány na sloupy VO (majetek města), případně sloupy NN (majetek ČEZu – podepsány Dohoda o umístění VISO - bezplatně), a to pouze na sloupy, které jsou umístěné nad tzv. 20-ti letou vodou (Vaňov – 20 hlásičů + 46 reproduktorů; Svádov - 10 hlásičů + 24 repro; Brná – 24 hlásiče + 63 repro). Záměr rozšířit VISO byl projednán v dubnu 2007 v Bezpečnostní radě města UL (BRUL) a realizace akce byla doporučena.

Ad 3)
Na akci bylo vypsáno výběrové řízení – s vítězným zhotovitelem - firma SUPTel a.s. – je podepsána Smlova o dílo v hodnotě 1.699 tis. Kč včetně DPH.

Ad 4)
Městu byla přiznána podpora z Operačního programu Životního prostředí v rámci 14. Výzvy Ministerstva životního prostředí ČR – jedná se o 90% celkových uznatelných nákladů, město se musí z vlastních zdrojů podílet 10-ti % celkových uznatelných nákladů.

Ad 5)
Realizace již probíhá, v současnosti je zpracována projektová prováděcí dokumentace, „na zemi“ probíhá programování jednotlivých hlásičů (každý hlásič má svoji adresu, díky které je možné hlásiče spouštět samostatně), instalace na vybrané sloupy VO a NN začne cca poslední týden v březnu, případně začátkem dubna, akce by měla být dokončena do června 2011.

Ad 6)
Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob varování a informování obyvatel i návštěvníků města o nastalé mimořádné události na území města. Hlášení je možné opakovat v předem nastavených intervalech, je adresné – informace lze předávat jak plošně do celého města, tak i do jednotlivých částí, kterých se událost konkrétně bude týkat, do systému lze hlásit i z mobilního telefonu přímo z terénu (pouze z telefonů v systému registrovaných a určených pro tuto možnost), systém je chráněn proti zneužití.
VISO bylo v první fázi instalováno v zóně havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie (ZHP) vzhledem k možnosti úniku nebezpečných látek z tohoto podniku – v této zóně leží velká část obydleného území města UL. Některé části města ležící v ZHP zároveň leží i ve stanoveném záplavovém území řeky Labe, jelikož i některé další části města ležící mimo ZHP jsou ohroženy povodněmi, doporučila BRUL rozšířit VISO i do těchto částí města (v území, kam bude VISO rozšířeno, je povodněmi ohroženo cca 1800 obyvatel).