image

Dotaz MF Dnes 19.10.: Chlebná Lucie

19.10.2011
Prosím o odpovědi k otázkám ohledně vystavování nových občanských průkazů - od prosince je budou moci vystavovat pouze magistrátní města.

1. Představuje to pro magistrát nějakou komplikaci? Bude se například zvyšovat počet přepážek, kde se občanské průkazy vydávají?
2. Bude magistrát v této souvislosti rozšiřovat úřední hodiny pro žádosti a vydávání OP? (Je přeci nutné počítat s občany, kteří si na magistrát přijedou pro OP ze vzdálenějších končin)
3. Bude nutné přijmout kvůli této agendě nové úředníky? Pokud ano, kolik?
4. Mají lidé od prosince počítat s většími frontami nebo prodloužením čekacích dob na vydání OP?

Odpověď:
Magistrát města Ústí nad Labem se na chystanou změnu vystavování občanských průkazů připravuje. Nyní se nacházíme ve složitém procesu posuzování, příprav a projednávání technického dovybavování předmětných pracovišť. Přestože Ministerstvo vnitra ČR k dnešnímu dni nevytvořilo žádné podmínky pro zajištění technického zabezpečení zavádění nových občanských průkazů, Magistrát města Ústí nad Labem se snaží o zajištění plynulého přechodu na nový systém. Teprve samotný provoz nového systému ukáže jaké opatření technického, organizačního a personálního charakteru bude případně nutno provést.