image

Dotaz Sedmičky 19.9.: Alena Volfová

19.09.2011
Prosím o zprostředkování informací k následujícímu:
Penále za nezaplacení odpadu. Ústečané, kteří do konce září nezaplatí za odpad 500 korun (schválilo loni v prosinci nové zastupitelstvo, poplatku za odpad byli Ústečané ušetřeni), od října musí uhradit penále ve výši 1 500 korun.
1) Kolik obyvatel dosud poplatek neuhradilo?
2) Kolik bude takových podle předběžných odhadů k poslednímu září?
3) Jsou to lidé, kteří zapomněli zaplatit, nebo nepřizpůsobiví?
4) Jaký bude další postup úředníků? - Budou vyžadovat penále 1 500 Kč....? Co když ani poté lidé neuhradí? Bude se penále zvyšovat?
5) Jak od nich budou úředníci poplatky vymáhat?
6) Kolik korun by mělo přijít z poplatků za odpad do pokladny města a na co budou peníze využity?

Odpověď:
ad. 1) Dosud inkasní oddělení obdrželo z poplatku za komunální odpad cca 20 mil. Kč, což představuje platby od zhruba 40 tis. občanů. Do termínu splatnosti, tj. do 30.9.2011, zbývá povinnost uhradit poplatek ještě od cca 50 tis. občanů.
ad 2) Odhad počtu lidí, kteří v termínu splatnosti poplatek neuhradí, nemáme, protože pro odhad nejsou žádné podklady.
ad 3) Magistrát města Ústí nad Labem nevede žádnou evidenci, na základě které by bylo možné tento dotaz zodpovědět. Část úhrad bude získána až po urgencích respektive po vymáhání.
ad 4), 5) Zákon umožňuje správci poplatku, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, poplatek zvýšit z 500 Kč na 1 500 Kč. Dále po dlužníkovi budeme vyžadovat, vedle částky 1 500 Kč, i úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky. U všech dlužníků budeme provádět všechny zákonem umožněné úkony až po exekuce.
ad 6) Rozpočet města počítá s příjmy z poplatku za komunální odpad splatného v letošním roce ve výši 38,8 mil. Kč. Letos znovu zavedený poplatek umožnil zvýšení rozpočtu výdajů na zlepšení vzhledu a čistoty města včetně správy zeleně.