image

Lidové noviny 6. 8. 2012 Stanislav Kněnický

14.08.2012
DOTAZ:

Město Ústí nad Labem mělo v roce 2011 podle statistik nejvyšší počet vypravených sociálních pohřbů (52).
Jaké problémy Vám tento vysoký počet přináší a co by se s tím mělo dělat?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru školství, kultury a sociálních služeb
Povinnost pohřbívání zemřelých, o které se nikdo nepostará, je dána obci zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Vysoký počet pohřbívání nás zatěžuje větší administrativní náročností, neboť s touto agendou souvisí přihlašování pohledávek z titulu vypravení pohřbů do dědického řízení, vymáhání případných úhrad od dědiců či státu, vypořádávání dědictví v případě zdědění finančních prostředků na bankovních účtech.