image

Dotaz Ústecký deník 2. 3. 2011 9:03: Martin Klimeš

02.03.2011
Mohu prosím pár dotazů k podchycení pramenních vývěrů v Brné?
1) Jak dlouho magistrát ví o pramenních vývěrech, které ohrožují obyvatele Brné?
2) Učinil v minulosti magistrát v této záležitosti nějaké kroky pro podchycení těchto vývěrů?

Odpověď 2. 3. 2011 – 15:52
Dobrý den
1. Odbor ŽP byl na tento vývěr, který zcela pokrývá úzkou vozovku severní části ul. Bedlová v délce cca 280 m, upozorněn v září roku 2010.
2. Město Ústí nad Labem, aby zjistilo, zda se jedná o vývěry trvalého charakteru a jaké jsou možnosti jejich zasakování, objednalo zpracování hydrogeologického posudku. Když tento posudek potvrdil stabilnost vývěru, objednalo město ústí nad Labem zpracování projektové dokumentace, která byla dokončena v listopadu 2010. Bylo zvažováno několik variant řešení a výsledná varianta vyšla jako jediná realizovatelná, z hlediska sklonových a směrových poměrů v území. Pro vlastníky lesních pozemků, ze kterých pramenní vývěry pocházejí, vydal v prosinci odbor ŽP MmÚ rozhodnutí dle zákona o lesích, kterým uložil vlastníkům lesních pozemků strpět realizaci opatření ve veřejném zájmu. Navrhovaným opatřením však budou muset být dotčeny i 3 nelesní pozemky a odbor ŽP v současné době se snaží zajistit souhlas posledního vlastníka s realizací opatření.