image

Dotaz Ústecký deník 18. 4. 2011: Janni Vorlíček

18.04.2011
Dobrý den,
Čtenářka ÚD p. Arnoštová, objevila u chabařovických rybníků několik uhynulých labutí. Protože nevěděla, na koho se má obrátit, kontaktovala naší redakci. Z tohoto důvodu posílám své otázky:

1) Jak bude při prošetřování celé záležitosti ústecký magistrát postupovat, pokud tato oblast stále ještě spadá do působnosti jeho OŽP?
2) Pokud pracovníci odboru zjistí, co se stalo a najde konkrétního viníka, ať již fyzickou, či právnickou osobu, jaký může udělit postih?
3) Pokud za tím bude nějaká choroba (například ptačí chřipka atd.), jaký bude další postup v takovém případě?

Odpověď
Dobrý den
1. Bohužel je nutné vzít do úvahy skutečnost, že odbor ŽP nemá ve své kompetenci, a ani není v jeho možnostech, zjistit a usvědčit případného pachatele nalezeného otráveného zvířete.
Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je sice zakázáno úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících ptáků na území členských států Evropských společenství a odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem je místně příslušným orgánem státní správy k řešení přestupku – usmrcení volně žijícího ptáka, (pokud není zvěří – dle ustanovení zákona o myslivosti a navazujících předpisů). Ale, že k tomu, aby mohl odbor ŽP zahájit řízení o pokutě, musí dojít nejprve k usvědčení pachatele a je nutné, aby bylo zjištěno i z jakého konkrétního důvodu labuť uhynula.

Bylo by velice potřebné, aby se obce, které – jako orgány veřejné správy zajišťují likvidaci těl uhynulých zvířat nalezených v jejich správním obvodu, ještě před odesláním uhynulého ptáka do kafilerie obrátily na laboratoře Krajské veterinární správy, alespoň s žádostí o provedení pitvy a předběžné zjištění důvodu úhynu volně žijícího ptáka. Dále pak o zjištění, zda k úhynu nemohlo dojít z důvodů ptačí chřipky. Toto prověření není finančně nijak zvlášť nákladné.
V případě podezření na úhyn otravou, by bylo asi nejúčinnější, pokud by podaly ve věci možné otravy ptáků trestní oznámení na neznámého pachatele.
2. Pachateli takovéhoto přestupku uloží orgán ochrany přírody a krajiny (v tomto případě odbor životního prostředí MmÚ) pokutu ve výši do 20.000,- Kč.
3. V případě, že by se potvrdil výskyt ptačí chřipky, vyhlásila by Krajská veterinární správa mimořádné veterinární opatření, při kterém by bylo postupováno podle krizového plánu Ústeckého kraje, a příslušné karty krizových situací.