Dotaz TV Prima 9.8.2011: Lucie Prosková

11.08.2011
Dobrý den,
po telefonické domluvě zasílám otázky ohledně černých staveb do reportáže televize Prima. Reportáž je o stále narůstajícícm počtu černých staveb v republice.
1. Jak magistrát řeší černé stavby? Jak vlastně zjistí, že se jedná o černou stavbu? (na udání, kontrolou...?) 2. Je možné říci kolik černých staveb aktuálně ústecký magistrát řeší?

Odpověď:
Ústí nad Labem nevybočuje dle našich zjištění z republikového průměru, co se týče černých staveb.
1) Řešení je dle zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, kde je postup správního orgánu v takových věcech popsán.
Zjištění černé stavby se děje:
- vlastní činností stavebního úřadu
- na podnět občanů, firem, úřadů (např. úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, chráněná krajinná oblast) atp.
- upozorněním při sousedských sporech občanů
2) V současné době řešíme několik černých staveb, podrobnější statistiku však úřad nevede.