image

Dotaz Český rozhlas SEVER 7. 5. : Gabriela Hauptvogelová

07.05.2012
DOTAZ:

Posílám dotazy k několika tématům. Prosím o co nejrychlejší odpovědi, i jednotlivě.
1) revitalizace Domu kultury – část A:
- Už je jasné, jakým způsobem se původní projekt změní, vzhledem ke sníženému objemu finančních prostředků v rozpočtu? Pokud ano, s kým o tom můžu natočit rozhovor? Pokud ne, kdy předpokládáte, že to bude jasné?
2) plavecký areál na Klíši:
- Existuje už projekt, co tam město chce nechat opravit a za kolik peněz? Pokud ano, s kým o tom můžu natočit rozhovor? Pokud ne, kdy předpokládáte, že to bude jasné?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru investic:

1) V rámci revitalizace Domu kultury – část A připravuje a projednává v tuto chvíli projektový tým další postup s ohledem na provozní záležitosti ve vazbě na finanční prostředky.
2) V současné chvíli probíhají jednání nad celkovým řešením projektu plaveckého areálu na Klíši, projednává se rozsah prací, výše investice a termíny stavby. Město Ústí nad Labem přistupuje k této záležitosti komplexně.