image

Dotaz Ústecký deník 24. 2. 2011 10:07: Martin Klimeš

25.02.2011
Dobrý den
1) Jak dlouho se dveře primátorského křídla zamykají?
2) Z jakého důvodu?
3) Chystá magistrát v tomto ohledu ještě nějaké další zabezpečení?
4) Mají nějakou šanci dostat se k primátorovi (a náměstkům) občané města?
5) Bylo potřeba v této souvislosti nějakých investic? (jakých a v jaké výši?)

Odpověď 25. 2. 2011 – 11:54
Dobrý den…
1 Dveře primátorského křídla se nezamykají, pouze se zavírají
2. ad 1
3. V současné době se pouze připravuje modernizace hlavního vstupu do budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, která by kromě vizuálního zlepšení měla přinést snadnější a rychlejší orientaci všech klientů. O tom, zda vůbec k realizaci dojde, rozhodnou finanční prostředky.
4. Na tom se nic nezměnilo. Vše pokračuje standardní cestou. To znamená, že si každý může domluvit schůzku přes sekretariáty primátora nebo náměstků
5. Žádných investic nebylo zapotřebí

Reakce na článek, který vyšel v dnešních novinách v Ústeckém deníku:
Článek je nepravdivý a již samotný nadpis je zavádějící – „Mandík se opevnil před Ústečany“. Není pravda, že by se primátor města před kýmkoli opevňoval a zaváděl opatření k tomu vedoucí. Dveře do „primátorského křídla“ jsou na tomto patře již několik let, stejně tak jako zvonky či kamery. Současný primátor tedy nepřijímal žádná opatření a každý ví, že po zazvonění na příslušný sekretariát je přijmut standardním způsobem. Na úřadech, jako například na soudech, finančních či krajských úřadech je zcela běžné, že se dveře zavírají což opravdu není problém, kterým by se novináři v takové míře měli zabývat, možná jen v případě, že není o čem psát. Takto nepravdivé a zavádějící údaje budí v lidech dojmy, že politici jsou „něco víc“ což v případě města Ústí nad Labem pravda rozhodně není. Také je zavádějící informace, že politici nemají čas na odpovědi. Je dobré si uvědomit, že na každý dotaz má náš tiskový odbor určitý čas a není leckdy v naší moci odpovědět okamžitě. I když se snažíme odpovídat co nejdříve, je nutné si uvědomit, že Magistrát města Ústí nad Labem má zhruba 15 odborů a zpracovat podklady pro odpověď není tak jednoduché. Také politici mají určitá důležitá jednání nutná pro chod města a nemohou tedy odpovídat okamžitě. Praxe v médiích vždy byla a měla by být taková, že článek vyjde po vyjádření všech zainteresovaných stran, což se v případě Ústeckého deníku mnohdy neděje.