image

Dotaz MF Dnes 7.7.2011: Lucie Chlebná

15.07.2011
1. Počítá město do budoucna s nějakými úpravami v bezprostřední blízkosti řeky Labe, tak, aby se tu dalo například koupat nebo aby byla tato část města občany lépe využitelná?
2. Které lokality by k podobným účelům byly nejvhodnější?
3. Existuje nějaký odhad, jak velké finanční prostředky by k tomu byly zapotřebí (aspoň řádově)?
4. Má město konkrétnější představu o tom, co by kde mohlo vzniknout a kdy?
5. Jakou roli v těchto úvahách hraje to, že Labe v Ústí poslední dobou působí povodňové škody? Je vůbec možné na jeho březích něco budovat?
6. V současnosti probíhají poslední úpravy na břehu Labe pod hlavním nádražím. Jakou má město představu o využití tohoto prostoru, co tu vznikne? Kdy to bude hotové?

Odpověď:
1.a/ Vodní tok řeky Labe má stanovené záplavové území a zároveň má stanovenou i tzv. „aktivní zónu“. V aktivní zóně se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok. Dále je zde zakázáno mimo jiné skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. Taktéž je zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Mimo aktivní zónu může vodoprávní úřad stanovit podmínky ke stavbě v záplavovém území.
b/Město zpracovalo projekt „Krásné Březno“ www.krasnebrezno.cz , který detailně rozpracovává možnosti využití této lokality. Z původního konceptu revitalizace přístupových cest do města vznikla myšlenka zabývat se oblastí Krásného Března a Neštěmic podrobněji.
Krásné Březno a Neštěmice, které tvoří velmi důležitou vstupní lokalitu do města by se tak podle zmiňovaného projektu měly v budoucnu dočkat lepšího vzhledu a především kvalitnějšího využívání ploch pro podnikání. Obě tyto čtvrti jsou v současnosti zchátralé a podvyužívané, ale jejich velkou výhodou je poloha na břehu Labe.
Odbor strategického rozvoje je přesvědčen o velkém rozvojovém potenciálu Ústeckého poloostrova a uvítá v lokalitě investice do bytových, volnočasových i obchodních projektů.
K tomuto tématu bylo ještě architekty a studenty zpracováno několik studií , které jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru územního plánování a správy majetku.
2. Pro rekreační účely by byly nejvhodnějšími lokalitami Střekovské nábřeží a prostor přístavu za zdymadly.
3.Finanční odhad potřebné investice není zpracován. Na projekt Krásné Březno se ve spolupráci s Ústeckým krajem zpracovává ekonomická studie z dotace Evropské unie.
4. viz. 1 b/
5. viz. 1 a/
6. Prostor na břehu Labe pod hlavním nádražím bude využit jako veřejné přístaviště. V rámci příhraniční spolupráce s městem Pirna, která vybuduje vlastní přístaviště budou nově vystavena přístavní mola za nádražím a ve Vaňově.