image

Dotaz Ústecký deník 23. 3. 2011 13:11: Jitka Hadašová

25.03.2011
Dobrý den,
Zdravím a prosím o informaci ke dvěma tématům:

1. Město Ústí chystá novou obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za psy. Z jakého důvodu? Jaké změny v ní chce udělat oproti té stávající a proč? Změní se výše poplatku? V jakém stádiu jsou přípravy a od kdy by vyhláška měla platit?

2. Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 2581/1 o výměře 225 m2, p. č. 2581/12 o výměře 7 m2 a p. č. 2581/13 o výměře 542 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem, za účelem zřízení provizorní odstavné plochy pro osobní automobily pro účely objektu Bloku 019.
a. Kdo (která firma) o pronájem pozemků požádal?
b. Jde o pozemky, které chtělo město využít pro vlastní plánovanou stavbu (prodloužení Vaníčkovy ulice + parkoviště) v této oblasti?
c. Pokud ano, znamená vyhlášení záměru pronájmu pozemků, že město na zmíněnou stavbu rezignovalo?

Odpověď
Dobrý den
1. Nová OZV se připravuje z důvodu legislativních změn (především kvůli novému daňovému řádu – zákon č. 280/2009 Sb.)
Výše poplatků - ze vstupného = již se nebude vybírat
- z pejsků = mělo by zůstat ve stejné výši
- za užívání VP = zlevnění popl. za předzahrádky, jinak prakticky stejné
Návrhy ještě musí schválit Rada města a po té (28. 4.) Zastupitelstvo města.

2. Energetické a dopravní stavby a. s.
3. Hlavním záměrem město bylo zcelení pozemků v této lokalitě. Zcelením pozemků by tak vznikl prostor, který by se dal v budoucnu velmi výhodně prodat případnému investorovi. Město tedy mohlo v tomto případě pouze v budoucích letech vydělat. Kromě výstavby Vaníčkovy ulice (podle regulačního plánu) město o jiné stavbě neuvažovalo a neuvažuje – z finančních důvodů.
4. Současné vyhlášení záměru pronájmu pozemků reaguje, stejně jako vždy v podobných případech, na avizovaný zájem.