image

Dotaz Český rozhlas 23. 6. 2011: Gabriela Hauptvogelová

27.06.2011
Dotaz Český rozhlas 23. 6. 2011: Gabriela Hauptvogelová
Dobrý den,
v souvislosti s blížícím se otevřením muzea bych potřebovala tyto údaje:

- Kdy přesně byla rekonstrukce zahájená?
- Kolik peněz stála? Liší se nějak tato částka od vysoutěžené ceny – jak, proč?
- Která firma rekonstrukci provedla? (pokud jich bylo více, pak co která firma dělala)
- Kolik z celkové částky byla dotace ROP SZ a příspěvek města?
- Kolik město zaplatilo za stěhování muzea a nájem provizorních prostor?
- Vyskytly se během rekonstrukce nějaké problémy (nebo naopak příjemná překvapení) – jaké?

Odpověď:
1. Termíny stavby : I.etapa - zahájení prací 05/2009
Dokončení prací 30.6.2010
2.etapa – zahájení prací 01.07.2010
Dokončení prací 31.01.2011
Dokončení dodávky vnitřního vybavení 28.02.2011
Celkově však byl projekt Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum realizován v období 1.3.2008 – 30.6.2011 do 30.7.2011 je nutné podat závěrečné vyhodnocení projektu na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severozápad.
- 2) Rekonstrukce stála 446 725 437 Kč vč. DPH. Došlo k navýšení ceny z důvody změny DPH z 19 na 20 % a také došlo k navýšení ceny o dodatečné práce , které si vyžádaly práce spojené s odkrytím cenných historických maleb
- 3) Stavbu provedla f. INSKY s.r.o Ústí nad Labem. Další dotaz směřujte na zhotovitele stavby.
- 4) Dotace z ROP SZ (EU + státní rozpočet) je 336 508 819,- Kč
5. stěhování Muzea – 2.175,17 tis.Kč, nájem provizorních prostor – 1.148,- tis.Kč (uvedené údaje se týkají roku 2011)
6. Problémy v průběhu stavby: Jednalo se o objekt starší více jak sto roků (původní část 136 roků), některé části byly v různém stupni opotřebení a i poškození – krovní konstrukce, stropní konstrukce, nosné prvky stavby a další, veškeré instalace a povrchy více méně dožité .
Překvapení do značné míry se projevilo v průběhu stavebních prací, kdy byla odkryta původní výmalba – viz. Císařský sál a později další ve schodišťových prostorách a vstupní hale. Největším problémem pak bylo obstarání potřebných finančních prostředků na jejich obnovu, aby stavba byla dokončena jako celek.