Dotační a investiční portál Ústí nad Labem

Ústí projektů

  • Město má jasnou strategickou vizi - Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
  • Ústí nad Labem je 8. největší město v ČR
  • Ústí nad Labem je průmyslové, obchodní, kulturní, administrativní a univerzitní centrum v severozápadních Čechách
  • Město je sídlem Ústeckého kraje
  • Ústí nad Labem má výhodnou polohu u hranic se Spolkovou republikou Německo
  • Město je napojené na evropskou dopravní síť > ve městě vzniká logistický uzel nadregionálního významu
  • Ve městě se nachází moderní síť technické infrastruktury, komunikací, železničních vleček a městské hromadné dopravy
  • Ústí nad Labem je sídlem významných institucí veřejného, bankovního i soukromého sektoru

Aktuálně

Projekt na opravu Domu kultury získal dotaci

14.02.2023 Ministerstvo kultury ČR podpoří částkou 57 739 000 Kč celkovou revitalizaci budovy B Domu kultury. Divadelní sál již nevyhovuje svým vybavením pro pořádání moderních představení či koncertů.
 

Představení plánu rozvoje Zoo Ústí nad Labem

08.02.2023 V Informačním středisku města Ústí nad Labem se uskuteční představení generelu zoo veřejnosti.
 

Energeticky úsporná opatření proběhnou ve vybraných budovách města

01.02.2023 Aktualizaci zadávací dokumentace k Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města schválila rada. Účelem je snížit provozní náklady a zvýšit energetickou účinnost.