Dotační a investiční portál Ústí nad Labem

Ústí projektů

  • Město má jasnou strategickou vizi - Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
  • Ústí nad Labem je 8. největší město v ČR
  • Ústí nad Labem je průmyslové, obchodní, kulturní, administrativní a univerzitní centrum v severozápadních Čechách
  • Město je sídlem Ústeckého kraje
  • Ústí nad Labem má výhodnou polohu u hranic se Spolkovou republikou Německo
  • Město je napojené na evropskou dopravní síť > ve městě vzniká logistický uzel nadregionálního významu
  • Ve městě se nachází moderní síť technické infrastruktury, komunikací, železničních vleček a městské hromadné dopravy
  • Ústí nad Labem je sídlem významných institucí veřejného, bankovního i soukromého sektoru

Aktuálně

Rekonstrukce běžecké dráhy proběhne na stadionu

17.05.2023 K výměně povrchů stávajících atletických drah a sektorů dojde na Městském stadionu. Rekonstrukce bude stát přes šest milionů.
 

Celkem 33 nových bytů vzniklo v ulici Čelakovského

25.04.2023 Slavnostní prohlídka nových bytů v bývalé ubytovně Čelakovského proběhla v úterý 25. dubna. V rekonstruovaném objektu vzniklo 16 sociálních a 17 dostupných bytů.
 

Projekt na opravu Domu kultury získal dotaci

14.02.2023 Ministerstvo kultury ČR podpoří částkou 57 739 000 Kč celkovou revitalizaci budovy B Domu kultury. Divadelní sál již nevyhovuje svým vybavením pro pořádání moderních představení či koncertů.