image

Deník 3. 3. Petr Sochůrek

04.03.2014
DOTAZ:

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co musí člověk udělat, když si chce objednat k domu popelnici navíc.

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru životního prostředí
1) Pokud jde o fyzickou osobu s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem – nádoba se přiděluje v souladu s OZV 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech) na základě počtu trvale hlášených obyvatel, v případě, že množství nestačí, zjišťujeme proč, zda dotyčný třídí odpady, zda nádoby nezneužívá (neodkládá stavební materiál, elektrospotřebiče, zeleň apod. - vše do nádoby nepatří a třeba právě proto mu nestačí přistavený objem), zda topí pevnými palivy nebo zde bydlí např. větší počet nemluvňat nebo seniorů v domácnosti (jednorázové plenkové kalhotky) pak se snažíme tyto skutečnosti zohlednit a např. přidáváme popelnici na topnou sezonu apod., samozřejmě platí, že veškeré odpady, které občan vyprodukuje, může zcela zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. Může se stát, že u domu přistavená nádoba pro určitý počet obyvatel již nestačí- změnili se majitelé, počty trvale bydlících apod. v tom případě, je třeba tuto skutečnost oznámit na náš odbor (nemůžeme vědět vše) a po provedené kontrole (jaká nádoba je u domu přistavena a kolik obyvatel je zde trvale přihlášeno) je výměna či přistavení nové nádoby objednáno u svozové společnosti, která nádobu ve stanovený termín přistaví (jedná se cca o týden až 14 dní v případě, že ten správný objem nádoby není ihned k dispozici a musí se její nákup objednat- o termínu přistavení nádoby je dotyčný vyrozuměn předem telefonicky) pokud jsou v domě mnohem větší počty obyvatel (osoby, které zde nemají trvalé bydliště, bydlí v objektech načerno atd. - je třeba, aby nádobu pro ně zajistil pronajímatel- vlastnictví kromě jiného též zavazuje- smlouvu si uzavře přímo se společností AVE Ústí nad Labem, s.r.o.)
2) právnická, fyzická osoba podnikající či například vlastník nemovitosti, který objekt pronajímá např. kancelářské prostory- smlouvu si uzavře přímo se společností AVE Ústí nad Labem, s.r.o. - v případě pronájmu si mohou smlouvu uzavírat i jednotliví pronajímatelé samostatně, podle svých skutečných potřeb-různé druhy svážených odpadů atd.
3) Kombinaci předchozích variant tzn. bydlí v RD a ještě tam má provozovnu- pak pro trvale žijící přistavuje odpadovou nádobu na základě požadavku viz bod 1 náš odbor, ale protože i jako podnikatel musí mít zajištěno odstraňování odpadů objedná si další nádobu na smlouvu opět se svozovou společností viz-bod 2 samostatně (bude mít u domu 2 nádoby- z toho jedna bude označena „živnostenský odpad“).

Změny velikosti odpadové nádoby či přidání další lze provést i telefonicky u ing. Stránské 47 52 71 705 či ing. Pihery 47 52 71 708.