image

ČTK Ústí nad Labem 29. 5. Tereza Malecká

02.06.2014
Hezké ráno,
zasílám pár dotazů, které se týkají loňských povodní a prosím o jejich zodpovězení. Omlouvám se za šibeniční termín, ale potřebujeme odpověď ještě dnes.

1) Jaký byl v Ústí nad Labem konečný účet za povodně v roce 2013?

2) Podařilo se již všechny škody odstranit?

3) Zaznamenalo Ústí nad Labem případy, že by kvůli opakovaným záplavám byl jeho majetek nepojistitelný?

4) Považuje Ústí nad Labem současná protipovodňová opatření za dostatečná? Chystají se někde další?

Předem děkuji za odpovědi.

ODPOVĚĎ:
1. 34,7 mil. korun
2. Téměř ano, v současné době ještě probíhají opravy po povodni v prostoru „zanádraží“ a do konce roku bude ještě provedena oprava nábřežní zdi pod Mariánským mostem.
3. Ne
4. Byla dokončena protipovodňová opatření na levém břehu. Využili jsme všech dotačních titulů vztahujících se ke zlepšení protipovodňové ochrany města, některé další možnosti jsou ve stadiu úvah