image

Dotaz Ústecký deník 2.9.: Vít Lukáš

02.09.2011
Každý rok na podzim se město potýká s problémem prasat v okrajových čtvrtích. Loni město aplikovalo nějakou látku, která prasata plašila. Můžete mi, prosím zjistit, zda se něco podobného chystá i nyní. Jaká opatření, jaké budou náklady? Pokud ne, připravují se povolení pro odstřel prasat v zastavěné oblasti?

Odpovědi:
Ad.) 1. – Jaká opatření chystáme v oblasti aplikace pachových plotů:
Stejně jako v loňském roce dojde k aplikaci tzv. pachových plotů, jež zabraňují vnikání divočáků do městské zástavby. Oproti loňskému roku, kdy byly pachové ohradníky aplikovány téměř okolo celého města, dojde v letošním roce k určité úpravě jejich rozsahu na základě zkušeností z loňského roku. Bylo zjištěno, že v lokalitách se zvýšeným pohybem osob, jsou divočáci na lidský pach (který je jednou z hlavních složek pachových plotů) navyklí a jejich výskyt po aplikaci neklesá. Pro tyto lokality se budeme pokoušet najít jiné řešení. Bohužel jsou i lokality, kde došlo k odcizení nosných prvků (pěny), takže zde bude moci být aplikace účinné látky provedena jen v omezené míře.
Celkové finanční náklady předpokládáme pouze do výše cca 20.000,-Kč, protože převážnou část prací provádějí ve vlastní režii příslušná myslivecká sdružení.

Ad.) 2. – Povolení odstřelů divokých prasat v zastavěném území města:
V současné době je platných více než deset dlouhodobých povolení pro odstřel divokých prasat v různých částech města. Jedná se např. o část areálu a okolí Masarykovy nemocnice, zalesněné pozemky na Mariánské skále a v Bertině údolí, okolí „okálů“ a Novosedlického náměstí na Střekově, a několik dalších. Přesnější lokalizaci s ohledem na nutnost zajištění bezpečnosti není možno sdělit.
V průběhu celého roku odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem vyhodnocuje hlášení o výskytu a pohybu divočáků v zastavěném území města, a pokud to místní podmínky dovolují, vydává následně povolení k odstřelu v zasažené lokalitě. Bohužel však, s ohledem na nutnost dodržení maximální možné bezpečnosti občanů, odstřel nelze v některých lokalitách provádět. U těchto lokalit zajišťujeme opakované plašení a vyhánění divokých prasat pomocí speciálně vycvičených loveckých psů. Jako orgán státní správy myslivosti, důrazně žádáme myslivecká sdružení, aby zabezpečili maximální možné navýšení lovu divokých prasat v honitbách okresu Ústí nad Labem, jejichž lov, do věku dvou let, je (dle znění zákona) povolen bez početního omezení a po celý rok.