image

Dotaz Ústecký deník 9. 8. 2011: Petr Sochůrek

10.08.2011
Dobrý den, píši článek ohledně opakovaného zatápění ulice Střekovské nábřeží. Podle webových stránek města http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/analyza-kratkodobe-zaplavy.html jste tehdy přijal několik opatření. Chtěl jsem se zeptat, vznikla smlouva mezi městem a Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově, kterou jste tehdy zadal. Podle níž má ČHMÚ v případě nebezpečí okamžitě informovat odbor pro mimořádných situace.

Odpověď:
Dobrý den
Oddělení mimořádných situací (OMS) a operační středisko MP je zařazeno do systému integrované výstražné služby ČHMÚ, tzn. dostává mailem podrobné upozornění a výstrahy na význačné či limitní jevy, což je i pravděpodobnost přívalových dešťů – tyto informace, jestliže se týkají Ústeckého kraje, okamžitě OS MP (nepřetržitá služba) rozesílá dál vedení města, starostům a tajemníkům ÚMO, starostům obcí na území ORP UL, domovům důchodců a dalším organizacím a nově cca 2 měsíce i odboru dopravy (OD). Dále je OMS zařazen do inovovaného systému integrované výstražné služby ČHMÚ a dostává informace pomocí služby SMS InfoKanál podle našich požadavků jaké zprávy a pro jaké území chceme dostávat. Podle Mgr. Nováka (vedoucí oddělení Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Kočkov) je velmi těžké v případě přívalových srážek, kdy se bouřková jádra často vytvoří a jsou vidět na radaru až velice krátkou dobu předtím než začnou vypadávat srážky, předpovědět, kde přesně se to stane (mnohdy prý je se jádro na radaru objeví až když už prší). Všechny výstrahy na extrémní meteorologické jevy jsou prezentovány v médiích. Pomocí VISO nejsou výstrahy hlášeny, hlášení do všech částí města, kde VISO je, by se na základě našich zkušeností (např. nedávné hlášení informací v souvislosti s dopravou během stávky) nesetkalo s kladnou odezvou obyvatelstva, vzhledem k tomu, že lidé o výstražných informacích vědí z médií a hlásit info jen do některých částí může být také kontraproduktivní vzhledem k tomu, že ani ČHMÚ není schopno říct, kde přesně může být problém (Ústí je rozlehlé a často se stane, že prší „v pruzích“). V případě, že přijde výstraha na možný přívalový déšť a k dešti v Ústí opravdu dojde, sleduje situaci na Střekovském nábřeží oddělení správy komunikací OD. V případě, že k zatopení, jsou na místo povoláni příslušníci MP, aby zavolali na pohotovostní mobil oddělení správy komunikací dříve, než otevřou poklop od kanalizace a voda rychle odteče. V současné době se prověřuje, zda by v případě přidání jedné vpusti situaci zlepšila.