image

MFD 26. 11. Andrea Angermannová

29.11.2013
DOTAZ:

Budu psát ústecké vánoční trhy. Kdo je pořadatelem trhů na Mírovém náměstí, do kdy mají smlouvu na pořádání, kdo ji uzavřel a kolik za pronájem městu platí?
Chápu to správně, že s nimi nemá město nic společného a dělá si vlastní hezčí na Lidickém náměstí? A nemáte nic společného ani s těmi před OC Forum, to je obchoďáku.


ODPOVĚĎ:

Ústecké Vánoce na Lidickém náměstí pořádá Město Ústí nad Labem.

Vánoce budou na Lidickém náměstí zahájeny v pátek 29. listopadu v 16.15 koncertem Ústeckých trubačů a Leony Machálkové. V 17.30 se rozsvítí vánoční strom a sváteční výzdoba.

V rámci kulturního programu se mohou návštěvníci vánočního trhu těšit na řadu zajímavých vystoupení. Pro děti je připraveno vánoční představení, vystoupí dětské sbory ústeckých základních škol, Ústečtí trubači, divadla, hudební kapely a další umělci.

Pátky budou věnovány různým historickým obdobím s dobovými tanci, šermířskými souboji a ohnivou show. Adventní víkendy budou plné soutěží, hudby, zpěvu a na řadu přijdou i překvapení. Vyvrcholením nedělního programu bude postupné zapálení všech čtyř svíček na adventním věnci.

Bližší informace o vánočním programu jsou na www.usti-nl.cz, ve Vánočních novinách a informačních letáčcích.


Statutární město Ústí nad Labem není organizátorem akce na Mírovém náměstí. Pořadatel trhů na Mírovém náměstí je - SLATR s. r. o., smlouva je do 31. 12. 2014, uzavřelo ji Statutární město Ústí nad Labem, zast. Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. Výše nájemného vychází z obecně závazných předpisů platných v době konání trhů, vypočítává se z konkrétního záboru dané akce.