image

Dotaz MF Dnes 1.7.2011: Lucie Chlebná

08.07.2011
4.7.2011
Zdravím a prosím o reakci (pokud možno někoho z vedení města) na zprovoznění úseku komunikace I/30 mezi Benešovým a železničním mostem.

1. Jak vedení města zprovoznění úseku hodnotí?

2. Co město očekává od zprovoznění protipovodňové vany?

3. Jak vedení města vnímá dvouletou výstavbu na tomto úseku - jak to zasahovalo do života občanů?

4. Jakou částkou se město na stavbě podílí a z jakých zdrojů tyto finance půjdou?

5. Chystá se v blízké budoucnosti na území krajského města nějaká rozsahem podobná silniční stavba?

Odpověď:
1. Zprovoznění úseku je z hlediska dopravy pro město velkým přínosem
a. Došlo ke zkapacitnění úseku pod mostem Eduarda Beneše
b. Město nebude zažívat zhoršené podmínky v dopravě v případě zvýšení hladiny Labe jako v minulosti
c. Došlo ke zkapacitění křižovatky U Pěti oblouků
d. Celá stavba navazuje na investici města do zanádražního prostoru
2. Viz 1b
3. Investor stavby, tedy Ředitelství silnic a dálnic, a zhotovitel se v maximální míře snažili o co nejmenší zásah do plynulosti dopravy.
4. Finanční spoluúčast města je ve výši 50 868 tis. Kč. Město spolufinancuje stavbu již druhým rokem a to z rozpočtu města.
5. Pro letošní rok město neplánuje žádnou silniční stavbu.