image

Dotazy ČTK 12. 10. : Radka Fialová

12.10.2011
Dotazy:

1. Kolik město v původně vyčlenilo na zimní údržbu v předchozí sezoně 2010/2011 a kolik údržba nakonec stála ?
2. Kolik je plánuje město vydat na údržbu v sezoně 2011/2012 ?
3. Na jak dlouho má město uzavřenou smlouvu se společností AVE CZ, která pro město údržbu zajišťuje ?
4. Jaký je celkový objem peněz na údržbu silnic a chodníků ?
5. Kolik stížností přibližně loni město řešilo v souvislosti s ne/udržovanými silnicemi a chodníky ?
6. Řeší město případně nějakou stížnost soudně ?


Odpovědi:

1. Na zimní údržbu v sezoně 2010/2011 bylo vyčleněno
Vozovky : 18 760 tis. Kč skutečnost : 27 160 tis. Kč
Chodníky: 7 000 tis. Kč skutečnost : 8 047 tis. Kč
2. Vzhledem k tomu, že není dokončen rozpočet na rok 2012, nelze říct přesná čísla. Odbor dopravy počítá s přibližně stejným finančním objemem + připravenou rezervou.
3. Smlouva se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o. byla uzavřena na dobu deseti let a vstoupila v platnost rokem 2006.
4. Pokud se jedná o zimní údržbu vozovek a chodníků tak na sezonu 2010/2011 bylo vyčleněno 25 760 tis. Kč, čerpáno pak 35 207 tis. Kč.
5. Město mělo za minulou zimní sezónu hlášeno 63 úrazů, z toho je 20 v šetření.
6. Pokud je nám známo, tak žádný z úrazů není řešen soudní cestou.