image

Dotaz MF Dnes 14.9.: Jan Horák

14.09.2011
Chtěl bych Vám položit několik dotazů ohledně plánované výstavby OC na Střekove firmou Sallerova výstavba.

1. Už příslušný odbor magistrátu zahájil územní řízení ohledně tohoto záměru?
2. Pokud ještě ne, existuje nějaký termín, kdy bude zahájeno?
3. Bude toto územní řízení sloučené se stavebním řízením, nebo půjde o dvě oddělená řízení?
4. Existuje nějaká stanovená lhůta, jak dlouho toto územní řízení má trvat?
5. Má magistrát poznatky, že záměr investora je v rozporu s platným územním plánem města?

Odpověď:
1-4) V současnosti není podán žádný návrh tohoto charakteru na stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, proto se nelze vyjadřovat k jednotlivým bodům dotazu.
5) Pokud jde o odbor územního plánování a správy majetku MmÚ, tomu nebyla dosud předložena projektová dokumentace, která by byla v souladu s platným územním plánem města Ústí nad Labem.