image

Dotaz Ústecký deník 11. 4. : Vít Lukáš

13.04.2012
DOTAZ:

Rád bych se zeptal na problematiku podchodu pod Západním nádražím. Dle sdělení SŽDC je komunikace před podchodem i uvnitř ve správě města, které má zajišťovat úklid a opravy. Komunikace před podchodem je již 2 roky zničená od povodní a evidentně nebezpečná, ale ani není označená. Uvnitř podchodu jsou hromady odpadků a další nečistoty. Kdy město chystá opravu zničené komunikace? Kolik bude stát? Proč není podchod uklizený, kdy se tak stane?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru dopravy:

Podchod pod západním nádražím je čištěn 2x ročně. V roce 2011 byl čištěn v březnu a v červenci. První čištění v letošním roce je plánováno na druhou polovinu dubna.
Na opravu přístupu k podchodu od ul. Revoluční požádal odbor dopravy v závěru roku 2010 o zařazení této akce do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj na odstranění povodňových škod způsobených přívalovými dešti v roce 2010. Dotace však z důvodu značného převisu požadavků nad možnostmi dotačního titulu nebyla pro rok 2011 městu přiznána. Vzhledem k finanční náročnosti celé akce (odhad nákladů činí 750 000,00 Kč bez DPH v cenové úrovni 2010) a restrikcím v rozpočtu města nebylo možno opravu zrealizovat z finančních prostředků přidělených odboru dopravy na běžnou údržbu komunikací. Pro rok 2012 zatím do rozpočtu odboru dopravy rovněž nebyly uvolněny takové finanční prostředky, aby tuto finančně náročnou akci bylo možno profinancovat.
Prostor přístupu k podchodu byl pravidelně zabezpečován páskou zakazující vstup. Vzhledem k tomu, že prozatím nebude možné s opravou začít, bude zde instalována pevná zábrana s dopravní značkou B 30 – Zákaz vstupu chodců.