image

ČTK 29. 4. T. Malecká

01.05.2014
DOTAZ:

Chystá město v souvislosti se shromážděním a následným pochodem pravicových radikálů 1. května nějaká doporučení pro obyvatele, případně preventivní opatření? Myslím tím například, zda budou po dohodě s AVE odstraněny na trase pochodu odstraněny popelnice, případně dány na dané ulice zákazové značky, aby tam neparkovala auta.

ODPOVĚĎ:

Na celé trase pochodu a v jeho nejbližším okolí bude proveden svoz odpadu a úklid.
V dostatečném předstihu provedl správce komunikace (odbor dopravy) označení ulic o případném čištění komunikací. Proto je důležité respektovat dopravní značení.
Jelikož ze strany policie jsou připravena bezpečnostní opatření, je potřeba zdůraznit, že občané, pokud se budou pohybovat v centru města dne 1. 5. 2014, měli by počítat s možným omezením, případně by měli uposlechnout pokynů či příkazů policie.