image

Dotaz Ústecký deník 4. 3. 2011 1:37: Jitka Hadašová

07.03.2011
Zdravím a navazuji na své dotazy z 2.3. a vaši odpověď z 3.3 k přípravě investice sportoviště místo sektorového centra na Severní Terase.

1. okruh mých otázek zněl: Co přesně obnáší termín užší podlimitní řízení? Jak bude soutěž probíhat? Bude mít šanci získat zakázku každý zájemce, který se přihlásí a splní podmínky? Nebo magistrát osloví jen určitý okruh firem? Či se bude mezi potenciálními uchazeči losovat? Hrají nějakou roli jejich reference? A prosím, také vysvětlení, proč zvolený postup ano a jiný ne. Věřím, že nebudu odbyta jen oblíbenou odpovědí - zákon to umožňuje.

Odpověď byla tato: Veškeré informace lze nalézt v zákoně 137/2006 Sb., který zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěž o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona a podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.

Děkuji za radu, kde lze informace nalézt, udělala jsem to. Mně by totiž bylo trapné předhodit občanům - našim čtenářům pouhý odkaz na zákon, aby si nastudovali sami, co jejich radní vlastně schválili.
Ovšem ani v zákoně o veřejných zakázkách jsem nenašla a ani nemohla najít odpověď na jednu z položených otázek, a to, proč město zvolilo právě tento postup a ne jiný (konkrétně otevřené řízení, které je nejtransparentnější, protože do něj může předložit nabídku jakýkoli dodavatel). Stejně tak na otázku, kolik a případně jaké firmy (pokud jich projeví zájem víc než 5) zadavatel vyzve k podání nabídky. Prosím tedy o doplnění odpovědí.

A ještě si dovolím zaurgovat odpověď na otázku: Jedná město s firmou PK Real o finančním vyrovnání, sešlo nebo sejde se nové vedení města s jednatelem firmy Polákem?

Bylo mi odpovězeno, že právně ekonomické oddělení nemůže k věci nic konkrétního sdělit, což chápu. Byla to totiž otázka na vedení města. Nejspíše na paní náměstkyni Kubcovou, která má, jestli tuším správně, ve své kompetenci majetek. Právě na její kancelář se dle svých slov p. Polák obrátil se žádostí o přijetí, bylo mu prý slíbeno, ale nedošlo k němu. Takže, prosím, o informaci, jestli je ještě vedení města ochotno jednat o případném smíru, nebo věc nechá na rozhodnutí soudu?

Odpověď
Dobrý den
Od. 1. Zadavatel může pro zadání veřejné zakázky použít užší řízení dle § 28 zákona č.137/2006 Sb. Užší zadávací řízení bylo zvoleno z důvodu větší efektivnosti při dodržování termínů související s investiční akcí a eliminaci chyb při posuzování kvalifikačních předpokladů a hodnocení nabídek. V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace.
Od.2. Zadavatel vyzve k podání nabídky 5 firem, které budou vylosovány dle § 61 odst. 4 zákona č.137/2006 Sb.
Setkání s paní náměstkyní Kubcovou není možné, neboť záležitost byla předána našemu právnímu oddělení.