Dotaz Ústecký deník 19. 1. 2011 10:31: Petr Sochůrek

19.01.2011
Dobrý den, dostali jsme podnět od čtenáře. Chtěl bych se zeptat: Jaká je současná situace? Petr Sochůrek
(dotaz se týká Nových Skorotic)

Odpověď 19. 1. 2011 13:51
Dobrý den…
Projektová dokumentace k územnímu řízení na splaškovou kanalizaci v lokalitách Božtěšice a Skorotice byla zpracována tak, aby bylo možné odkanalizovat dosud neodkanalizovanou stávající i budoucí zástavbu. Pro projekční účely jako podklad sloužil pasport stávající kanalizace, který poskytují Severočeské vodovody a kanalizace. V přiložené situaci je zeleně vyznačená stávající kanalizace a červeně navržená splašková kanalizace.
Případné nejasnosti v projektové dokumentaci navrhujeme řešit ve spolupráci s naší společností a rádi poskytneme technickou součinnost. V daném případě ať se dotyčný vyjádří k přiložené situaci a zašle případné připomínky a své požadavky. Rozsah projektu není konečný a jakékoliv návrhy na doplnění lze po konzultaci se zadavatelem a pokud to bude technicky možné dopracovat.

Spojení na paní Šárku Plichtovou
475 201 581