image

Dotaz Ústecký deník 16.8.: Jitka Hadašová

22.08.2011
Dobrý den,
prosím o informaci k zamítnutí žádosti města o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti na projekt Parkovací dům – rozšíření služeb pro cestovní ruch v Ústí nad Labem.

1. Jde o parkovací dům, který chtělo město postavit u zoo?
2. Jak bylo zamítnutí žádosti o dotaci odůvodněno?
3. Jak bude nyní město situaci s parkováním v této lokalitě řešit?
4. Plánuje, že postaví parkovací dům z vlastních prostředků?

Odpověď:
1. Ano, jedná se o parkovací dům, který chtělo město postavit u zoo.
2. Projekt není v souladu s příslušnou legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.) – projekt je předložen jako nezakládající veřejnou podporu, což je v rozporu se stanoviskem ÚOHS ze dne 7.12.2010. V projektu je možné vidět napojení na konkrétní subjekt, a sice ZOO Ústí nad Labem (v příloze č. 6 a 8 je projekt nazýván jako "ZOO Ústí nad Labem - parkovací dům na p.p.č. 1200,1210/1 k.ú. Krásné Březno", případně se tato vazba objevuje v popisné části "Objekt je v areálu ZOO Ústí nad Labem").
Aktivity projektu se nevztahují pouze na jednu oblast podpory ROP SZ – v popisu projektu se objevují odkazy na generel dopravy v klidu, či pojem „záchytné parkoviště“ ve vazbě na následné využití MHD. Dle popisu se tak může jednat o systém P&R, který lze podpořit zejména v oblasti podpory 3.2.
3. Situace s parkováním v této lokalitě bude řešena jako doposud.
4. Ne, budeme se snažit oslovit soukromé investory.