image

Dotaz Právo 25. 10. : Aleš Pelikán

26.10.2011
Dotaz:

Mám malý dotázek k plánovaným kontrolám topenišť.
Ministerstvo životního prostředí plánuje kvůli velkému znečištění ovzduší kontroly lokálních topenišť, tedy kotlů a krbů v domácnostech. Kontroly by měli provádět úředníci z obcí i odborů životního prostředí. Má magistrát představu, jak by kontroly čím kdo topí v kamnech prováděl?


Odpověď:

Magistrát města Ústí nad Labem pevně věří, že Ministerstvo životního prostředí si plně uvědomuje, že oprávnění vstupu správních úředníků do domácností ke kontrole topenišť bude muset být velice pečlivě právně ošetřeno, a to jak z hlediska ochrany soukromí obyvatel, tak z hlediska ochrany správních úředníků, kteří by – v případě, že by sami měli vstupovat do soukromého objektu – mohli být velice snadno vydíráni a napadáni ze zneužití pravomoci veřejného činitele, či z jiných přestupků, či trestných činů, v soukromém objektu spáchaných.
Právo takovéto kontroly se tak bude muset promítnout i do dalších souvisejících právních předpisů, nejen do vlastního ustanovení zákona o ochraně ovzduší. V neposlední řadě je nutno si uvědomit, že pokud by se mělo jednat o neohlášené kontroly, bude nezbytně nutné, aby orgán dozoru ochrany ovzduší přicházel ke kontrole alespoň ve dvou osobách. V situaci, kdy na většině obcí s rozšířenou působností zajišťuje výkon státní správy ochrany ovzduší obvykle jediná osoba, a to ještě většinou s kumulovanou pracovní náplní, a na většině obcí pak přímo starosta, bude nutno vzít do úvahy vyvolané zvýšené náklady na výkon státní správy.
Pevně věříme, že MŽP ČR všechny potřebné kroky k tomu, aby mohl být zajištěn kvalitní a nezpochybnitelný výkon kontrol topenišť v soukromých objektech našich občanů, v současné době podniká, a že se mu podaří dovést tento záměr po legislativní i finanční stránce do zdárného závěru.