image

Dotaz Právo 3. 6. 2011: Aleš Pelikán

03.06.2011
Dobrý den,
Posílám několik dotazů k ochraně zvěře před sečí na loukách.
1. Vyhání myslivci na Ústecku zvěř z luk před sečí, hlásí se takové akce na vašem odboru?
2. Kdy je nejkritičtější doba, jak se na tuto ochranu dívá váš odbor?

Odpověď: Odbor životního prostředí
- Myslivci v okrese Ústí nad Labem v místech, kde je jim sekání porostů oznámeno, dle našich zkušeností provádí vyhánění zvěře z ohrožených pozemků. Bohužel ne všechny zemědělské subjekty plní svou povinnost a sekání porostů mysliveckým sdružením oznamují. Náš odbor hlášení nepřijímá, pokud takové obdržíme, neprodleně jej předáváme příslušnému mysliveckému sdružení. S ohledem na nízký výskyt drobné zvěře – bažant a zajíc, nejsou škody na zvěři nijak významné a to i z důvodu, že významná část lučních porostů se seká až po 15. 7., kdy už jsou mláďata odrostlá a stihnou ohrožené plochy opustit.
- Nejkritičtější dobou je právě nynější období konce května a první poloviny června, kdy se rodí nejvíce mláďat spárkaté zvěře – srnčí, jelení, daňčí. Náš odbor se snaží radou a osvětou přispět k informovanosti zemědělských subjektů a veřejnosti o potřebě ochrany mláďat zvěře a způsobu chování člověka při nálezu těchto mláďat. Upozorňujeme, že v žádném případě se na mláďata nesahá. Pokud na mláděti ulpí lidský pach, tak je toto mládě odsouzeno k smrti, jelikož z důvodu přítomnosti lidského pachu se ho matka bojí a opouští jej.