image

Dotaz Český rozhlas SEVER 20.7.: Gabriela Hauptvogelová

25.07.2011
Dobrý den,
mám dotazy k jednání městské rady 18. 7. 2011:
1) Dodatečné práce IPRM – rekonstrukce a rozšíření komunikací...
- O jaké dodatečné práce jde (konkrétní práce, konkrétní místo)?
- Proč jsou potřeba? Proč o nich magistrát nevěděl dříve?
2) vypovězení nájemní smlouvy restaurace na Větruši:
- Proč město tuto smlouvu vypovídá (co je v čl. 2 této smlouvy)?
- Jaké má město další záměry s touto restaurací?

Odpověď:
1) Jedná se o změnu navržené povrchové úpravy části komunikace v délce cca 200 m, kdy se generální projektant domníval, že podloží je v jiné skladbě než zbývající část komunikace /podklad kostky/. Průzkumné sondy, které prováděl, uznal za dostačující a v tomto úseku sondy neprováděl. Při stavebních pracích došlo ke zjištění, že v daném úseku je podkladová skladba totožná jako u celého úseku. Z tohoto důvodu je nutno pro požadovanou únosnost komunikace provést nové podkladní vrstvy v celém úseku dle zpracované projektové dokumentace na ostatní části. Magistrát o nich nevěděl dříve, neboť obdržel zpracovanou projektovou dokumentaci od generálního projektanta a sám neprojektuje, aby mohl něco předpovídat či zahrnout do projektové dokumentace. Zadání na zpracování projektové dokumentace je zcela jasné a projektová dokumentace musí obsahovat kompletní dokumentaci s řešením celé problematiky. Jedná se o úsek nad hřištěm na kopanou TJ Mojžíř.
2) Nájemní smlouva končí z důvodu existence smlouvy budoucí o smlouvě kupní se společností Ekofin PC s. r. o. V čl. 2 je doba, na kterou se nájem uzavírá a podmínky skončení nájmu.
Nebytové prostory objektu Větruše čp. 392 budou pronajaty budoucímu vlastníkovi budovaného hotelu a bude zachován její provoz.