image

ČRO 11. 10. G.Hauptvogelová

11.10.2013
DOTAZ:

Dobrý den, můžete mi prosím napsat jaký je harmonogram prací v ul. Na Schodech a v ul. Dvořákova?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření ODM:
1. Na Schodech
V ulici Na Schodech v úseku Velká Hradební – spojka do ul. Dvořákova jsou v současné době prováděny drenáže pro odvodnění pláně a úprava pláně s její sanací. Příští týden bude zahájena výstavba spodní konstrukce vozovky a instalace obrubníků. Poté bude prováděna pokládka ložné a následně obrusné vrstvy vozovky s výškovou úpravou prvků technického vybavení území. Předpoklad ukončení prací v tomto úseku je 15. 11. 2013. Postup prací je v průběhu stavby upravován dle klimatických podmínek tak, aby nedocházelo k ukládání konstrukce vozovky na zavodněné jílovité podloží.

2. Dvořákova
V ul. Dvořákova jsou dnes a zítra prováděny pokládky ložné vrstvy komunikace. Následovat bude úprava prvků technického vybavení území a pokládka obrusné vrstvy. Práce v úseku mezi ul. Velká Hradební a spojkou do ul. Na Schodech by měly být kompletně ukončeny nejpozději dne 20. 10. 2013.