image

Dotaz Ústecký deník 1. 2. 2011 10:25: Janni Vorlíček

01.02.2011
Dobrý den,
Zajímá mne hotel na Větruši vs. město…

1) Stavba hotelu na Větruši by prý měla začít už na jaře, co je na tom pravdy?
2) Kdy stavebník nahlásil přesné datum zahájení stavby?
3) Kdo je stavebník?
4) Jaký je rozsah stavby uvedený ve stavebním povolení (počet pater, příslušenství, výška, šířka…)?
5) Kdy má být stavba ukončena?

Odpověď 1. 2. 2011 13:52
Dobrý den…
1. Už začala, provádí se přeložky inženýrských sítí, stavebník má platné SP – NPM 26.8.2010.
2. Probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby.
3. Fa EKOFIN PC, spol. s r.o.
4. 1.PP – 4.NP, v novostavbě 47 pokojů, zastavěná plocha objektem hotelu 785 m2, zpevněné plochy –komunikace 275 m2, rozšíření parkoviště 1645,5 m2 (92 stání OA + 3 autobusy), atrium 187 m2, šířka cca 30,05m x 42,6 m, výška cca 18,0 m
5. Dle PD - 10/2012.