image

Dotaz Ústecký deník 13.7.: Janni Vorlíček

25.07.2011
Dobrý den,
Posílám své otázky ohledně Růžového paloučku.
1) Jaká výstavba je podle doposud platného územního plánu možná na Růžovém paloučku?
2) Jaká výstavba je tam plánována podle konceptu nového ÚzP?
3) Existuje nějaký investor, který by chtěl na Růžovém paloučku stavět?
4) Byla někdy v minulosti doručena na magistrát protestní petice ohledně výstavby na Růžovém paloučku?
5) Pokud ano, kdo a co chtěl na Růžovém paloučku postavit?

Odpověď:
1) Dle stávajícího územního plánu se jedná o plochy občanské vybavenosti s indexem školství.
2) Dle projednaného návrhu územního plánu je navržena funkce občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, podmíněno zpracováním územní studie.
3) O žádných aktivitách případných investorů odbor územního plánování nemá informace.
4) Ano, petice byla doručena na MMÚ dne 25. 5. 2004.
5) Projektovou dokumentaci na „Bytový dům Růžový palouček“ zpracoval a o územní rozhodnutí o umístění stavby požádal Atelier 107 s.r.o. Ústí nad Labem.