image

Dotaz Český rozhlas SEVER 20. 1.: Gabriela Hauptvogelová

23.01.2012
DOTAZY:


Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na pracovní skupinu ke změně Územního plánu. Podle usnesení zastupitelstva z 15. 12. 2011 ji má zřídit pan Řeřicha.
- Jestli už existuje, prosím o seznam jejich členů a důvod proč byl ten který člověk do komis vybrán
- Jestli ještě neexistuje: Kdy bude? Kolik by měla mít členů? Jakým způsobem pan náměstek členy vybírá? Jaká jsou kritéria pro účast v komisi?
- Ke změně ÚP: kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele změny?ODPOVĚĎ:

Ve věci pracovní skupiny ke změně Územního plánu již byly učiněny kroky směřující k jejímu ustavení. V minulých dnech byly náměstkem Řeřichou odeslány dopisy na předsedy jednotlivých poslaneckých klubů politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem s tím, aby do pracovní skupiny nominovali svého zástupce. Zároveň byly odeslány dopisy na odborníky z oblasti dopravy, urbanistiky a územního plánování rovněž s žádostí, zda by se mohli účastnit práce v této skupině. Začaly být obesílány také občanské iniciativy, které v souvislosti s územním plánem projevily zájem o řešení této problematiky.
Každý z oslovených subjektů byl požádán o nominaci jednoho svého zástupce. Nyní tedy záleží na tom, jaký bude zájem o práci v této skupině. Tím bude také definován konečný počet členů pracovní skupiny. Oslovené subjekty by se měly vyjádřit do konce ledna. Předpokládá se tedy, že k prvnímu setkání členů by mohlo dojít cca v polovině měsíce února 2012.
V tuto chvíli připravuje příslušný odbor magistrátu výběrové řízení na zhotovitele změny územního plánu. Jeho samotné vyhlášení je podmíněno souhlasným stanoviskem Rady města Ústí nad Labem.