image

ČTK 4. 2. Lucie Chlebná

05.02.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že už se na webu Městských služeb objevují informace o chystaném uzavření plavecké haly na Klíši, ráda bych se zeptala na harmonogram prací plánované rekonstrukce.

1. Kdy bude rekonstrukce zahájena a ve které části areálu?

2. Jak dlouho by měla trvat a čeho všeho se bude týkat (co se bude rekonstruovat)?

3. Platí stále, že náklady na rekonstrukci mají dosáhnout 190 mil. kč?

4. Je už jasné, která stavební firma či firmy zakázku pro město uskuteční?

5. Podalo už město v souvislosti s rekonstrukcí žádost o dotaci? Z kterého dotačního programu či titulu? Je už dotace přislíbená?

6. Jak se rekonstrukce dotkne provozu areálu, potažmo občanů?

7. Bude areál zavřený po celou dobu rekonstrukce, nebo bude možné provádět stavební práce alespoň za částečného provozu?

8. Od kdy a jak dlouho by měl být areál případně uzavřen?

9. Budou v době rekonstrukce mimo provoz i venkovní bazény? Jak to bude se saunami?

Děkuji za pomoc, jsem si vědoma, že otázek je tentokrát trochu více. Pokud to půjde, pošlete mi prosím stručné odpovědi do pátku 7. 2.


ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru rozvoje města
1. Předpoklad zahájení prací je 7/2014. Práce budou zahájeny na etapě, která zahrnuje rekonstrukci stávající plavecké haly. Harmonogram prací bude upřesněn až po výběru zhotovitele.
2. Práce by neměly trvat déle než 15 měsíců, rekonstrukce se týká stávající plavecké haly a jejího zázemí.
3. Náklady na rekonstrukci budou známy až po dokončení výběrového řízení.
4. Zhotovitel stavby bude znám až na základě výsledku výběrového řízení.
5. Žádost o dotaci zatím podána nebyla, čekáme na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Žádat budeme v rámci ROP Severozápad, prioritní osa 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu. Projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem – Centrum.
6. Po dobu rekonstrukce bude celý areál mimo provoz. Částečný provoz není po dobu rekonstrukce možný.
7. Viz. 6
8. Předpoklad uzavření areálu je plánován 7/2014 – 10/2015
9. Technologie venkovních bazénu přímo navazuje na technologii bazénů, která je uvnitř objektu plavecké haly, proto není provoz venkovních bazénů možný. Stejně tak není v době rekonstrukce možný provoz saun.