image

Dotaz Ústecký deník 13.7.: Janni Vorlíček

25.07.2011
Dobrý den,
Okolo divadla je umožněno na povolenky SDOB parkovat. To se ovšem negativně podepisuje na stavu budovy a jejího okolí.
1) Po umístění značek o parkování jsou poničené opukové (či snad pískovcové) obklady na podestě budovy SDOB, zřejmě to způsobují vozidla, možná i dělníci, kteří značky umisťovali, kolik bude stát výměna obkladů, odhadem (práce + materiál)?
2) Kdo parkování na chodníku okolo divadla povolil, na čí žádost?
3) Plochy okolo divadla (zámková dlažba), přilehlé k budově divadla, jako co byly zkolaudovány, chodník nebo parkovací plochy - upřesnit?
4) Po vozidlech jsou na chodníku velké olejové skvrny, kdo za to odpovídá, jak a kdy zasáhl/zasáhne odbor životního prostředí a koho potrestá/potrestal?
5) Kdy budou skvrny odstraněny?

Odpověď zpracoval MgA. Tomáš Šimerda – Ředitel Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem
1) K poškození pláště budovy divadla nedošlo po umístění značek o parkování, jak píšete. Budovu svými auty poškodili zaměstnanci a partneři firem, sídlících v novém objektu na adrese Masarykova 1, kteří svévolně plochu vedle divadla k parkování používali. Smyslem umístění značek bylo dalšímu poškozování zabránit. Opravu jsme zatím neplánovali, nemáme na ni prostředky.
2) Plocha je Zřizovací listinou svěřena divadlu, využití na parkoviště jsme konzultovali s odborem dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem.
3) Ve výpisu z katastru nemovitostí je parcela 3/7 uvedena jako „zastavěná plocha a nádvoří“. V koordinačním výkresu pro stavbu bloku 019 z roku 2009 je tato plocha uvedena jako „zámková dlažba – případně pojížděná“.
4) a/ Plocha okolo divadla je pro manipulační účely (zejména transport jevištních dekorací, kostýmů a pod.) využívána od doby poslední rekonstrukce, tedy téměř 20 let. Zajíždějí na ni nejen naše nákladní vozy, ale též auta různých pořadatelů, kterým je budova divadla pronajímána. Většina skvrn je tedy velmi starého data. Nejsme personálně vybaveni tak, abychom zaměstnávali hlídače parkoviště, který by dohlížel na to, aby na plochu najížděla pouze vozidla v perfektním technickém stavu, ze kterých by neunikal olej. S odborem životního prostředí jsme v této věci neměli žádný kontakt.
b/ Odpověď odboru životního prostředí
Na silnici se smí pohybovat pouze vozidla, která jsou v technickém stavu odpovídajícím příslušným předpisům. V případě úniku provozních kapalin z těchto vozidel v množství, kdy může dojít k ohrožení povrchových, příp. podzemních vod, se jedná o havárii, jejíž likvidaci potom zajišťuje správce odvodnění komunikace, příp. složky integrovaného záchranného systému.
Popsaný stav, kdy se na zámkové dlažbě vyskytují stopy po úkapech, nelze hodnotit jako havárii. Uvedený problém je nutno řešit kontrolou technického stavu vozidel, nikoliv zvyšování technické ochrany odvodnění - obdobně, jako na vlastních komunikacích.
5) Vše by měla vyřešit rekonstrukce divadla, na kterou má Magistrát zpracovanou dokumentaci.