image

Dotaz Český rozhlas SEVER 26. 3. : Gabriela Hauptvogelová

03.04.2012
DOTAZ:

1) Jak naloží vedení města s tzv. „Jarní výzvou“ od iniciativy Stop tunelům (text v příloze)? Vyhoví jejich žádostem – jak, kdy, v kterých bodech?
2) Můžete mi poskytnout kontakty na předsedy komisí rady?
3) Jaké je jmenovité zastoupení města v různých organizacích, firmách, spolcích, klubech apod.? Jaké je složení komisí rady a výborů? Budou se dělat nějaké změny, musí je schválit zastupitelstvo? Pokud ano, kdy to očekáváte a k jakým změnám by mělo dojít?

ODPOVĚĎ:

Ad 1) Proběhlo setkání primátora města Víta Mandíka a náměstkyně primátora Zuzany Kailové se zástupci iniciativy Stop tunelům. Vedení města se jednotlivými body jarní výzvy bude postupně zabývat.
Ad 2) Magistrát města Ústí nad Labem není oprávněn poskytovat osobní údaje včetně osobních kontaktů na předsedy a členy komisí.
Ad 3) Jmenný seznam členů komisí a výborů naleznete na webu města. Zastupitelstvo města schvaluje jmenování a odvolání členů výborů, Rada města schvaluje jmenování a odvolání členů komisí.