image

Dotaz MF Dnes, 26. 10. : Martin Krepindl

01.11.2011
DOTAZY:

1) Jak Ústí nad Labem informuje školky, nemocnice o tom, že je zhoršené
ovzduší a děti, resp. nemocní nebo lidé pokročilejšího věku, by neměli
trávit čas venku a méně větrat?

2) Jste nějak domluveni s krajským úřadem? Posílá vám v takovém případě
zprávu o tom, co by měli ředitelé školek, popř. nemocnicí, kde jsou starší
lidé, dělat, nebo je úřad informuje sám?

3) Máte nějaký informační systém napojený na školky, nemocnice, aby zprávu o
tom, že by děti ve školkách neměli být venku, dostali rychle a operativně?
Mám na mysli např. informaci smskou- tedy že ředitelé školek či nemocnicí
jsou povinni toto oznámení dostávat.


ODPOVĚDI:

1)
Město Ústí nad Labem informuje své obyvatele, školy, školky, ústavy
sociální péče, zdravotnická zařízení a domovy důchodců (které jsou
příspěvkovými organizacemi města) v závislosti na vývoji aktuálního stavu
znečištění ovzduší, v podstatě ve dvou úrovních, a to následujícím způsobem:

V případě, že v Ústeckém regionu hrozí výskyt "smogové" situace, tj. že v
nejbližších hodinách by mohla být vyhlášena regulace zvláště velkých zdrojů
znečišťování ovzduší - tzv. "VYHLÁŠENÍ SIGNÁLU UPOZORNĚNÍ", je Magistrát
města Ústí nad Labem - odbor životního prostředí (dále jen OŽP MmÚ),
neprodleně upozorněn e-mailem z odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen OŽPZ KÚ ÚK). Tuto informaci OŽP
MmÚ přeposílá (podle průběžně aktualizovaného adresáře spojení) školským a
sociálním zařízením města, a to včetně upozornění a doporučení pro
pracovníky jednotlivých zařízení, jakým způsobem se je v této situaci
nejlépe chovat. vydává doporučení pro děti, starší a nemocné občany, aby v
této době venku necvičili, resp. nevykonávali fyzicky namáhavé práce, které
jsou spojeny se zvýšenou frekvencí dýchání. Tuto informaci zároveň vyvěšuje
na webových stránkách města. Zde zároveň žádá řidiče automobilů, aby se
pokusili omezit výjezdy automobilů na tu nejnutnější úroveň, neboť emise z
automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích znečišťujících
látek. OŽPZ KÚÚK zároveň s informací pro obce s rozšířenou působností (dále
jen ORP) informuje i školská, zdravotnická a sociální zařízení v oblasti se
zvýšeným znečištěním, která jsou Ústeckým krajem zřízena.

V případě výskytu smogové situace, tj. při "VYHLÁŠENÍ SIGNÁLU REGULACE" -
zasílá tuto informaci OŽPZ KÚ ÚK zároveň i na operační středisko městské
policie, které, pokud tuto informaci obdrží v období mimo pracovní dobu MmÚ,
ji bezprostředně přeposílá na sociální a zdravotnická zařízení s
celotýdenním provozem, dále na Dopravní podnik města Ústí nad Labem (dále
jen DP MÚL), a vedení města. DP MÚL pak zabezpečí vyvěšení žlutých
výstražných cedulí s nápisem "SMOG" na vozidlech MHD. Na školská zařízení s
přetržitým provozem pak tuto informaci rozesílá OŽPZ MmÚ v brzkých ranních
hodinách. Zařízení, kde OŽP neobdrží informaci, že e-mail zpráva byla
přečtena do 8:00 hod, pak OŽP obtelefonovává.

2)
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽPaZ v případě informace o
zhoršeném stavu ovzduší z ČHMÚ bezprostředně informuje o této vzniklé
situaci všechny ORP (obce s rozšířenou působností) v rámci Ústeckého kraje,
a to ve stupních: vyhlášení signálu "upozornění" na možnost výskytu smogové
situace a vyhlášení "regulace" zdrojů znečišťování ovzduší, zároveň se
základními informacemi pro veřejnost.

3)
Okamžitá informovanost o aktuální zhoršené situaci stavu ovzduší je
zajištěna pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, a to ve
chvíli vyhlášení signálu "regulace" zvláště velkých zdrojů znečišťování
ovzduší, kterou v mimopracovní době zabezpečuje Operační středisko městské
policie, a to i v nočních hodinách a o sobotách a nedělích. Informace o
stavu ovzduší je neprodleně vyvěšována i na webových stránkách města Ústí
nad Labem.
OŽP MmÚ zároveň projednává s městskou policií i rozesílání varovných sms
zpráv pověřeným pracovníkům sociálních a zdravotnických zařízení s
nepřetržitým provozem.
Další informace o aktuálním stavu kvality ovzduší lze získat v pracovních
dnech na Magistrátu města ústí nad Labem, odboru životního prostředí, tel.
47 527 kl. 1707, 1708 příp. nepřetržitě na webových stránkách ČHMÚ -
www.chmi.cz, kde jsou i občanům k dispozici vyčerpávající informace, a to
včetně grafických příloh a komentářů.