image

Mladá fronta Dnes 20. 8. 2012 Artur Janoušek

24.08.2012
DOTAZ:

Jde o svoz komunálního odpadu. V Dubí vypočítali, že by se jim nevyplatilo zavádět poplatek za svoz odpadu, protože by město utratilo víc, než by od lidí dostalo při poplatku 600 korun. Kvůli platu pracovníka a hlavně vymáhání pohledávek neplatičů. Jak je to v Ústí nad Labem? Kolik město platí za odvoz a uložení odpadu a kolik vybere od lidí?

ODPOVĚĎ:

1)
Na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu bylo za rok 2011 vynaloženo 36 166 100 Kč ( bez poplatků a bez nákladů na odstranění odpadů)
Poplatky za uložení odpadů činí : 9 223 623 Kč
Odstranění odpadů činilo za rok 2011: 12 713 064 Kč
Celková částka, která byla vynaložena na sběr, svoz a odstranění netříděných komunálních odpadů v roce 2011 činila: 58 102 787 Kč. V této částce ovšem nejsou zahrnuty náklady na sběr a svoz tříděného odpadu, odstraňování černých skládek a doúklidu neoprávněně odložených odpadů u stanovišť odpadových nádob

Celkové náklady města na nakládání s odpady na území města činily v roce 2011: 77 184 076 Kč (včetně černých skládek a doúklidu).

Referent, který zabezpečuje výběr poplatků (při kalkulovaných mzdových nákladech 450 000 Kč/rok – vč. OOV) by byl nákladnější než příjem z těchto poplatků pouze za předpokladu, že by zajišťoval výběr od menšího počtu než 900 plátců (obyvatel) a nevykonával pro obec (město) žádnou jinou práci.


2)
- V roce 2011 se za poplatek za sběr a svoz KO vybralo celkem 42 185 980 Kč
- V roce 2012 se očekávají příjmy v celkové výši 40 300 000. Kč = Schválený rozpočet 2012
- K 31.7.2012 se zatím vybralo 6 070 540 tis. Kč – splatnost tohoto poplatku je 30.9.2012