image

Dotaz Ústecký deník 23. 4. : Janni Vorlíček

24.04.2012
DOTAZ:

Naše čtenáře zajímá, jak pokračuje situace kolem rohového domu na křižovatce ulic U Kolejí a Na Luhách.
1) Zjistil tu stavební úřad porušení zákona?
2) Pokud ano, jak a kdy to bude řešit?
3) Pokud ne, co tu má podle stavebního povolení vzniknout a kdy?
4) Kdo je stavebníkem?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření stavebního odboru:

1) Na základě oznámení stavebních úprav vlastníkem stavby paní Veronikou Buncíkovou ze dne 29. 3. 2012, které spočívaly ve výměně střešní krytiny, oken a vchodových dveří, opravě fasády, okapů, vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektra, podlah, rekonstrukci schodiště, obkladů, zařizovacích předmětů, vnitřních dveří, omítky malby a obnovení oplocení, provedl stavební odbor dne 5. 4. 2012, místní šetření. Bylo zjištěno provedení výměny oken ve dvorní části objektu v 1. NP. Tyto zrealizované stavební práce (stavební úpravy a udržovací práce) nevyžadovaly ohlášení ani povolení stavebního úřadu.

2) S ohledem na stavebně technický stav objektu bylo dne 10. 4. 2012 vlastníku stavby sděleno, že nelze tyto udržovací práce a stavební úpravy provádět bez předchozího odborného statického posouzení, jehož výsledkem bude návrh statického zabezpečení objektu, který bude předložen stavebnímu odboru k vydání příslušného povolení pro jeho provedení. Po provedeném statickém zajištění (povoleném stavebním úřadem) budou stavební úpravy předmětem stavebního řízení.

3) Objekt v ul. Na Luhách 1525/10, Ústí nad Labem na pozemku parc. č. 374 v k. ú. Ústí nad Labem je veden ve výpisu z katastru jako objekt bydlení.

4) viz ad 1)