image

Dotaz Ústecký deník 18. 2. 2011 9:04: Martin Klimeš

22.02.2011
Dobrý den,
1) Zjišťoval odbor životního prostředí (nebo jakýkoli jiný orgán města) situaci ohledně svahu sesouvajícího se nad Bělehradskou ulicí? Na svahu, který se trhá, stojí také několik stromů. Hrozí jejich pád? Byla v tomto místě (nebo je v jeho okolí) plánována nějaká výstavba? Ohrožuje ji sesuv?
2) Jak probíhají opravy silnic ve správě města? Kolik jich již bylo letos opraveno? Třeba na Klíši je téměř měsíc silnice vyfrézovaná, ale od té doby se tam nic neděje. Proč? Kolik je v letošním roce na opravy silnic vyčleněno? Kolik by bylo potřeba do ideálního stavu? Kolik už letos město za opravy silnic utratilo? Kolik km silnic město spravuje?

Odpověď 22. 2. 2011 – 8:58
Dobrý den…
Odbor životního prostředí vyslal na místo pracovníky z úseku ochrany ovzduší a oddělení mimořádných situací a zjistil, že nátrhy mohou částečně zasypat pěší komunikaci, ale pád stromů na tuto komunikaci nehrozí. Stromy padají do stávající rokle nad cestou a velké duby jsou stabilní a naopak zadržují postup sesuvu. Ohrožení lokality určené pro výstavbu rodinných domků zatím nehrozí, lokalitu budeme i nadále monitorovat.

2. Opravy jsou prováděny technologií, která odpovídá klimatickým poměrům. Opraveny byly největší výtluky na frekventovaných vozovkách s provozem MHD. Část úseků byla odfrézována z důvodu odstranění nebezpečných míst. Je logické, že provádění zpětných úprav v zimním období není možné. Za prvé protože to nedovolují klimatické podmínky a za druhé minimálně do poloviny března není v provozu žádná obalovna živičných směsí. Bez ní nelze opravovat. Letos bylo utraceno 800 tis. Kč. Město spravuje 330 km komunikací.