image

Deník 6. 6. Janni Vorlíček

11.06.2014
DOTAZ:

Dobrý den, jak jsem si všiml v rozhodnutí městské rady, Ústí připravuje celou řadu změn v územním plánu, kolik jich je celkem a které jsou nejzásadnější (tunely, komerční plochy atd.)?

ODPOVĚĎ:

Změny projednané radou města byly postoupeny do zastupitelstva města. Změny územního plánu schválené zastupitelstvem dne 2.6.2014 jsou následující:

- plochy a koridory zrušené soudy nebo krajským úřadem, které je nutné zařadit bez časového prodlení
- plochy projednané na základě požadavku fyzických a právnických osob
- plocha změny TONASA, a.s.


Plochy a koridory zrušené soudy nebo krajským úřadem
Jedná se o koridor obchvatu Strážek, plochy na Střekově u soudu, koridor rezervy dopravního systému, plochu na Bukově, plochu na Klíši, plochy ve Skoroticích, plochu ve Svádově.

Plochy změn projednané na základě požadavku fyzických a právnických osob
Plochy změn projednané na základě požadavku fyzických a právnických osob formou návrhu na pořízení změny - celkem 13 podnětů.

Plocha změny TONASA, a.s.
Na základě podnětu zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice.

Mezi zásadní lze zařadit obchvat Strážek, na který jsou vázány rozvojové plochy Strážek a přilehlého okolí, dále koridor rezervy dopravního systému, plochy na Střekově a plocha TONASA. Koridor rezervy dopravního systému bude s největší pravděpodobností vypuštěn úplně bez náhrady. Plocha TONASA je navržena na převedení pro plochu smíšenou, na které jsou funkce slučitelné s bydlením.