image

Dotaz MF Dnes 29.9.: Lucie Chlebná

05.10.2011
V textu o Předlicích, který je na webu města od minulého týdne, mluví pan primátor o chystaném společném projektu města a UJEP, nazvaném Univerzita Předlice.

1. Jakým způsobem se město bude na projektu podílet?
2. Co je cílem projektu?
3. Kdy se začne realizovat?
4. Můžete projekt popsat, přiblížit, jak bude vypadat?

Odpověď:
Ad 1) Jednání o konkrétní podobě spolupráce mezi městem Ústí nad Labem a UJEP v současné době ještě probíhají. Město by mělo celý projekt podpořit v několika oblastech.
1. Projekt bude podpořen záštitou primátora.
2. Oblast logistiky – Magistrát města Ústí nad Labem bude maximálně nápomocný při získávání patřičných informací nutných ke zpracování projektu.
3. Finanční oblast – finanční podpora města je teprve předmětem probíhajícího jednání.
4. Výběr projektů – Magistrát města Ústí nad Labem se bude podílet na výběru těch projektů, které se následně budou realizovat.

Ad 2) Cílem projektu je navázat užší dialog na téma Předlice mezi MmÚ, institucemi působící v Předlicích a místní komunitou. Dalším cílem je začlenění místní komunity do běžného života a zlepšení podmínek k bydlení, jak pro místní komunitu, tak i většinové obyvatele dané lokality.

Ad 3) Zahájení projektu se uskuteční během měsíce října 2011.

Ad 4) Projekt bude probíhat 3 roky a je rozdělen do několika fází. První fáze proběhne v akademickém roce 2011/2011, kdy budou specializované ateliéry Fakulty umění a designu navrhovat konkrétní projekty pro Předlice (odpadkové koše, lavičky, orientační systém, tvorba webových stránek organizacím působících v Předlicích, fotografická dokumentace, foto s místní komunitou). Druhá fáze proběhne od listopadu 2012 do ledna 2013, kdy všechny projekty a návrhy budou vystavovány v Národní Galerii. Poslední fáze by měla proběhnout v letech 2013/2014, kdy ze vzniklých návrhů a projektů se vyberou ty, které se následně budou realizovat.