Zdravé město Ústí nad Labem

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od 18. 5. 2005

Logo NSZM ČRProjekt Zdravé město je mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21  a z dokumentu OSN Agenda 21. Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické
realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst,
obcí a regionů.

Místní Agenda 21Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Zdravé město má organizační zázemí úřadu – Magistrátu 
města Ústí nad Labem. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.

Součástí Projektu Zdravé město Ústí nad Labem je také cyklus akcí pro veřejnost, zaměřený na podporu zdraví a propagaci zdravého životního stylu, jako jsou např. Evropský týden mobility, Dny zdraví, kampaň Do práce na kole apod., které pro obyvatele města připravuje několik
desítek organizátorů.

 

Průběžné informace k jednotlivým kampaním a akcím v roce 2018

 

2018

Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

 

Kontakt

Politik Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21

 • MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky města
  Tel: +420 475 271 751
  e-mail: jiri.madar@mag-ul.cz

Koordinátor Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21

Ing. Hana Slawischová
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje, odd. cestovního ruchu
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Tel: +420 475 271 128
e-mail: hana.slawischova@mag-ul.cz

 

Mediální partner

  

Soubory ke stažení

Další informace

Principy OSN a EU pro Zdravé municipality

 1. Podpora zdraví a kvality života
 2. Udržitelný rozvoj – místní postup k propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí
 3. Participace veřejnosti – partnerství v komunitě

Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita, zdravý životní styl lidí, odpovědnost vůči budoucím generacím a stav životního prostředí – město jako domov.

Přínos členství v Národní síti Zdravých měst ČR

 1. Zastřešení významnou mezinárodní autoritou
 2. Principy a doporučení EU pro strategický rozvoj
 3. Informace a služby k finančním zdrojům ( fondy EU)
 4. Síťová spolupráce a výměna zkušeností (ČR i zahraničí)
 5. Pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje
 6. Spolupráce s odbornými partnery
 7. Vizitka

 

Soubory ke stažení: