image

MFDnes 10.12. Kůs Ondřej

14.12.2012
DOTAZ:

Dobrý den,
v souvislosti s příchodem Nového roku, připravuje MF DNES servisní článek o zdražování, které se lidí plošně dotkne. Zasílám několik dotazů:

1) Mění se v roce 2013 ve městě výše (či jiné náležitosti) poplatku za odpad?
2) Zvyšuje se v příštím roce poplatek za psa? Pakliže ano, proč? A kolik je stávající výše poplatku?
3) Zvyšuje město daň z nemovitosti?

Vyjádření odboru financí:

1. Poplatek za odpad se nezvyšuje. Zastupitelstvo města schválilo novou vyhláškou. Hlavní změnou je dřívější splatnost – do 30. června.
2. Zvýšení poplatků za psa se nepřipravuje. Řeší to Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, poplatek se pohybuje od 200 do 1 000 korun.
3. V rozpočtu pro příští rok se počítá se stejným výnosem jako dosud.