image

Dotaz Aktualne.cz 3.8.: Radek Nohl

15.08.2011
Pokud ta stavba silnice nejde z peněz ústecké radnice, tak koho? Nebo město neví, kdo platí stavbu na jeho pozemcích? Prosím o info, jaká stavba probíhá na zmiňovaných pozemcích, díky moc

Odpověď zpracovaná odborem životního prostředí
Dovoluji si Vás informovat, že stavební povolení: „Nové Skorotice – 3. Etapa – vodní díla“ (pro výstavbu 7 větví kanalizace a 6 větví vodovodu) bylo vydáno dne 4.4.2011 (veřejnou vyhláškou o stavebním řízení) odborem ŽP MmÚ soukromému investorovi, zastoupenému společností Reting. CZ s.r.o.
Stavbou je dotčena parcela č. 899/110 (v kategorii ostatní komunikace), která je ve vlastnictví města Ústí nad Labem, a na které probíhá napojení nově budovaných vodovodních a kanalizačních větví na stávající vodovodní a kanalizační síť; a to na základě souhlasu statutárního města Ústí nad Labem. Město se na akci finančně nijak nepodílí.