image

Dotaz Český rozhlas 16. 6. 2011: Gabriela Hauptvogelová

21.06.2011
Dobrý den,
prosím o informace k návrhu nového územního plánu:
- Kolik připomínek a námitek k němu přišlo?
- Čeho nejčastěji se týkaly?
- Na dnešním (ST 15.6.) veřejném projednávání byly hodně kritizovány tunely a mosty. Nakolik je pravděpodobné, aby v závěrečném návrhu tyto stavby nebyly – co by se muselo stát?

Odpověď: Odbor územního plánování

- 1. Přišlo: Námitek: 258, Připomínek: 84
- 2. Požadavky na změnu funkčního využití z nezastavitelného na zastavitelný
- 3. Zastupitelstvo města by při rozhodování o námitkách a připomínkách rozhodlo o vyhovění v jejich prospěch (záleží na formulacích jednotlivých námitek). O námitkách a připomínkách bude rozhodovat ZM před vydáním Územního plánu.