image

Dotaz MF Dnes 7. 1. 2011 8:26: Artur Janoušek

07.01.2011
obracím se na vás s následující prosbou. Budeme poisovat stav silnic na severu Čech.
1) Můžete zmínit, které úseky jsou podle vašich zkušeností nejhorší (výtluky, jámy…) v Ústí nad Labem?
2) Kolik letos dáte do oprav vašich silnic a bude to stačit na kvalitní opravu všech?
3) A ještě jedna prosba: můžete se prosím zeptat pana primátora Víta Mandíka, zda se ČSSD poučí z nedávných komunálních voleb a pokusí se dbát o silnice více a lépe, než předchozí vedení? Když totiž představitelé ODS hodnotili volební porážku, uváděli jako jeden z důvodů prohry právě špatný stav silnic.

Odpověď 7. 1. 2011 11:58: 1. Město nerozlišuje nejhorší, všechny jsou z našeho pohledu stejně důležité. Při opravách preferujeme komunikace s MHD. Je nutné si uvědomit, že nejvýznamnější komunikace ve městě (ulice Pražská, Přístavní, Všebořická, Krušnohorská a pod) nejsou ve vlastnictví města Ústí nad Labem.
2. Peníze na opravy komunikací budou v průběhu roku uvolněny podle potřeb, ale také podle aktuálních možností města.
3.Primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík odpověděl: „O městské silnice se budeme starat v rámci finančních možností města“.