image

Dotaz Česká televize 24. 1. 2011 9:58: Tereza Chládková

25.01.2011
Hezký den,
prosím o zodpovězení následujících otázek.

1) Z jakého důvodu přistoupil magistrát k této formě komunikace s novináři? Můžete stručně pravidla popsat? Kdo o této formě komunikace rozhodnul?

2) Zohledňoval magistrát při zavedení této služby také práci televizních a rozhlasových novinářů? Jde o to, že písemná forma odpovědí je alespoň pro nás naprosto nevyhovující. Minulý týden jsem potřebovala odpovědi dvakrát, opakovaně jsem se ptala, kdo nám dotazy zodpoví před kamerou. Bohužel jsem nedostala odpověď.

3) Zveřejňuje magistrát na webu všechny dotazy novinářů? Je to pravidlo? Jde o to, že řada z nás pracuje na původních tématech, ke kterým dostáváme informace z vlastních zdrojů. Zveřejnění odpovědi na webu města ještě před uzávěrkami naši práci může vážně poškodit, protože dotazy a odpovědi může vidět kdokoliv.

4) Kolik peněz šlo v posledních pěti letech z rozpočtu města na spolupráci s panem Ladislavem Špačkem? Prosím o vyšíslení částek v jednotlivých letech. Co přesně pro ústecký magistrát dělal? Kdo všechno prošel jeho mediálním školením?

Předem děkuji za odpovědi. A samozřejmě znovu prosím o sdělení, kdo nám odpovědi zodpoví před kamerou.


Odpověď 25. 1. 2011 9:40
Dobrý den…
l. Naší snahou je zcela objektivně a co nejrychleji umožnit všem přístup k informacím, které jsou po nás veřejností prostřednictvím novinářů vyžadovány. I vy tak budete mít snadnější přístup k informacím. Pravidla zůstávají stále stejná, to znamená, že novinář pošle e-mailem své dotazy, město resp, naše odbory připraví odpovědi, které opět zasíláme e-mailem a dáme je na web. O této formě komunikace rozhodlo vedení města.
2. Lze logicky vyvodit, že televize a rozhlas mohou natáčet své příspěvky jako předtím. Ukázkou je, že náměstek primátora Jan Řeřicha v minulém týdnů odpovídal jak na dotazy ČT, tak TV Lyra či TV Nova. V těchto případech záleží pouze na předchozí domluvě.
3. Magistrát plně pracuje na novém systému, jak otevřít svoji práci veřejnosti a zároveň, jak usnadnit práci novinářům. Pochopitelně i to, aby tento systém fungoval, je nutná vzájemná diskuse, které se nebráníme.
4. Peníze byly uvolněny pro PR agenturu, kde mimo jiné působil i pan Špaček. Tato agentura pracovala pro město Ústí nad Labem v období od 3/2007 do 2/2008, uvolněno bylo 1 876 tisíc korun bez DPH. Tato agentura pomáhala například při „mediálním tlaku“ na dostavbu D8 či 1/30, dále šlo o konzultace a pomoc při vytváření strategie veřejných vztahů Statutárního města Ústí nad Labem, veřejnými vztahy se rozumí např. otázky cestovního ruchu, mediální marketing nebo komunikace s médii. Dále o konzultace v oblasti společenského styku primátora města a vybraných členů vedení města při vrcholných akcích a událostech. Mediálním školením prošli opakovaně i zastupitelé města Ústí nad Labem.