Dotaz Ústecký deník 8.8.: Martin Klimeš

10.08.2011
1) skončilo výběrové řízení na ředitele domova pro seniory ve Velkém Březně
2) Kdo výběrové řízení vyhrál a stane se ředitele tohoto zařízení?
3) Jakou má pro tuto funkci kvalifikaci?
4) Kdy ve funkci začne
5) Jak výběrové řízení probíhalo a proč nebyli všichni uchazeči pozváni na osobní pohovor?

Odpověď:
1) Ano, výběrové řízení na pozici ředitele Domova pro seniory Velké Březno je ukončeno, ředitel/ka bude jmenován/a Radou města na jednání dne 18.8.2011.
2) Informace bude podána po jednání Rady města dne 18.8.2011.
3) Informace bude podána po jednání Rady města dne 18.8.2011.
4) Předpokládáme, že Rada města jmenuje ředitele/ku do funkce od 1.10.2011.
5) Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 15 uchazečů. Výběrové řízení bylo dvoukolové, v prvním kole byli uchazeči hodnoceni podle zaslaných přihlášek, v druhém kole proběhlo hodnocení vybraných uchazečů na základě osobních pohovorů.